La consciència ecològica

QUAN EL FUTUR PARLI DE NOSALTRES, QUÈ DIRÀ?

La Història ens recordarà en un futur que la humanitat no ha sabut respectar el seu entorn natural. I possiblement ho farà perquè, en el futur, la humanitat haurà de pagar les conseqüències del que estem fent en el present. Els residus nuclears, les matances indiscriminades d’animals o la inoperància davant del greu problema del canvi climàtic són alguns dels exemples que podreu veure en les seqüències d’aquest itinerari dedicat a la consciència ecològica.