El gènere i la condició sexual

QUI MARCA LES DIFERÈNCIES ENTRE DONES I HOMES?

El masclisme és una forma d’actuar que es manifesta constantment en la nostra vida quotidiana sovint de forma molt subtil, fins i tot inconscient. Això passa perquè la nostra societat ha assumit com a normals alguns fets que, si ens paréssim a pensar, segur que no els acceptaríem. El micromasclisme és un fenomen social que necessitaria ser analitzat amb molt d’interès.

Ens hauríem de preguntar: com a societat ja fem prou per evitar les diferències per raó de gènere? I encara una altra pregunta: Què té a veure el gènere d’una persona amb la seva condició sexual? Per què tendim a relacionar els dos conceptes?