El sentit del poder

EL PODER SERVEIX PER A CANVIAR LES COSES
O PER A PERPETUAR-LES?

Una de les definicions més conegudes sobre el concepte de poder és la que afirma que el poder és la capacitat de canviar les coses. Vist així, és evident que hi ha moltes maneres d’entendre el poder… i d’exercir-lo. Des del poder personal al familiar, el social, el mediàtic, el polític, el de l’amor, el de l’odi…

D’altra banda, voler canviar les coses porta implícit el raonament que el que hi ha prèviament no ens agrada prou. Però en canvi hi ha persones i estaments que exerceixen el poder per fer, precisament, tot el contrari. Perpetuar les coses que ja existeixen encara que no siguin bones per a una majoria. Les seqüències d’aquest itinerari ens poden inspirar moltes reflexions sobre aquest concepte tan polèmic.